Μηνιαία αυτοεξέταση μαστού σε κάθε ηλικία. Μάθετε πώς να αποτρέψετε προβλήματα μαστού, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού.

Η μηνιαία αυτοεξέταση του μαστού είναι ο καλύτερος τρόπος για να μείνετε εξοικειωμένοι με τις κυκλικές αλλαγές στο στήθος σας. Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο σάς παρέχει μερικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι φυσιολογικό, υγιές και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την παρακολούθηση της υγείας του μαστού σας.

Read More